Konkurs Ministerstwa Klimatu i Środowiska: domzklimatem.gov.pl

Kryteria wyboru najlepszego projektu eco domu zrealizowanego w latach 2015-2020:

  • pozytywny wpływ na klimat (wykorzystanie odnawialnych źródeł energii, efektywność energetyczne) (max 35 pkt);
  • architektura (estetyka, ergonomia, dopasowanie do otoczenia), (max 30 pkt);
  • jakość projektu i wykonania budynku (max 20 pkt);
  • innowacyjność (max 10 pkt);
  • atrakcyjność  aplikacji (max 5 pkt).

[WIĘCEJ INFORMACJI]