Najlepszy dom wybudowany w latach 2015-2020 jest nasz!

Eksperci Wielkieprojekty.pl współautorem projektu ekologicznego domu w Kiełpinie uznanego przez Ministerstwo Klimatu i Środowiska oraz NFÓŚiGW za najlepszy eco dom zaprojektowany i wybudowany w latach 2015-2020.

Dziękujemy panu Pawłowi Kwiatkowskiemu – inwestorowi tego wyjątkowego domu za  zaufanie i owocną współpracę dzięki której :

  • uczestniczyliśmy w opracowaniu projektu koncepcyjnego, a następnie pod nadzorem p. Piotra Jurkiewicza – certyfikowanego projektanta Passive House Institute  (pracownia architektoniczna ArDJ) projektu budowlano-wykonawczego
  • koordynowaliśmy inwestycję  od pozyskania pozwolenia na budowę, finansowania bankowego po budowę A-Z
  • jakość budynku została potwierdzona certyfikatem Passive House Institute i NF 15 NFOŚiGW